Ασφάλιση Επιχείρησης

Η σωστή ασφάλιση της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της,  δεν πρέπει να θεωρείται απλώς μια αναγκαιότητα για την προστασία της περιουσίας και των κεφαλαίων σας, αλλά αποτελεί μια επένδυση που μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια για το μέλλον της.

Χρειάζεται πραγματικά να ασφαλίσω την επιχείρηση μου;

Η σωστή ασφαλιστική προστασία της επιχείρησής σας, μπορεί να αποτελέσει το κριτήριο για έναν πελάτη να επιλέξει την επιχείρησή σας από τους ανταγωνιστές σας ή για την ανάληψη ενός μεγάλου έργου:

Οι καλύψεις ενός ασφαλιστηρίου επιχείρησης, μπορούν να εγγυηθούν την προστασία του κεφαλαίου της επιχείρησης, του ανθρώπινου δυναμικού και των πελατών της. Μπορεί μέσα σε αυτό να διασφαλίζεται η:

  •  Περιουσία που αποκτήθηκε με μόχθο, ή οποία μπορεί να προστατευθεί, είτε πρόκειται για κτιριακές εγκαταστάσεις, είτε για περιεχόμενο γενικότερα, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού της, πρώτων υλών ή έτοιμων προϊόντων, έναντι πλήθους κινδύνων.
  • Ο Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός: πρόκειται για εξειδικευμένη κάλυψη για τις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης για όλες τις πιθανές ζημίες που μπορεί να υποστούν, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που ρητώς εξαιρούνται. Ενδιαφέρει κάθε σύγχρονη επιχείρηση που διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λοιπό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ειδικότερα είναι απαραίτητη σε ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα (μαγνητικοί και αξονικοί τομογράφοι κ.λπ.), στούντιο ήχου και εικόνας, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς κ.λπ.
  • Η αποζημίωση από ατύχημα: μπορείτε να καλύψετε την ευθύνη σας για το ενδεχόμενο να συμβεί στους εργαζόμενους-εργάτες σας κάποιο ατύχημα. Στην ουσία με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα εξασφαλίσετε την κάλυψη μισθών και ιατροφαρμακευτικές παροχές σε όσους έχουν τραυματιστεί ενώ εργάζονται.
  • Η Γενική Αστική Ευθύνη σας: παρέχεται προστασία σε περίπτωση που εσείς ή κάποιος από τους υπαλλήλους σας ή εξαιτίας των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας προκαλέσετε σε τρίτους σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
  • Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη σας: Μια ενέργεια που δεν έγινε σωστά ή μία λανθασμένη απόφαση μπορεί να σας στοιχίσει ακριβά και να οδηγήσει σε αποζημιώσεις. Μπορείτε να προστατευθείτε από λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας που ενδεχομένως προκάλεσαν ζημιά σε τρίτους. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αφορά όλους τους επαγγελματίες που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως δικηγόρους, λογιστές, γιατρούς, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, κ. α. Δείτε περισσότερα
Επιπλέον, με πρόσθετη πρόβλεψη, μπορείτε να καλύψετε:
  •  Την Ευθύνη Στελεχών σας (D&O): Αφορά τα στελέχη και τα μέλη του ΔΣ μίας επιχείρησης, καλύπτοντας κατά κύριο λόγο τη διοικητική ευθύνη έναντι απαιτήσεων τρίτων, όπως είναι οι προμηθευτές ή οι πελάτες μίας εταιρίας. Δείτε περισσότερα
  • Την Ασφάλιση Εταιρικών σας Οχημάτων: Η σωστή κάλυψη των οχημάτων της εταιρίας σας, ό,τι τύπος οχήματος και εάν είναι, παίζει σημαντικό ρόλο για την επιχείρησή σας. Μην ξεχνάτε ότι τα οχήματά σας που μπορεί να μεταφέρουν προϊόντα, εργαζόμενους ή να εκτελούν εργασίες είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής σας. Δείτε περισσότερα
  • Το ενδεχόμενο διακοπής εργασιών: Μπορείτε επίσης με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο να καλύψετε και το ενδεχόμενο διακοπής εργασιών, λόγω καλυπτόμενων κινδύνων. Δείτε περισσότερα

Μπορείτε να εμπιστευθείτε το μέλλον της επιχείρησής σας, στον έμπειρο συνεργάτη μας, ο οποίος διαθέτοντας την κατάλληλη εξειδίκευση θα σας καθοδηγήσει στη σωστή ασφαλιστική θωράκιση της επιχείρησής σας.
Η Ομάδα της Contract, βρίσκεται στη διάθεσή σας.