Ασφάλιση Στελεχών Διοίκησης (D&Ο)

Η ασφάλιση στελεχών διοίκησης αποτελεί τη μοναδική “γραμμή άμυνας” απέναντι σε οποιαδήποτε νομική διαφορά και διεκδίκηση αποζημιώσεων προκύψουν όσον αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενός οργανισμού.

Στην περίπτωση αυτή και ειδικότερα όταν η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη ή δεν έχει τη δυνατότητα να αποζημιώσει όποιον έχει υποστεί ζημία ή βλάβη, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο προστατεύει την προσωπική περιουσία του στελέχους και καλύπτει αφενός τη νομική διαδικασία και αφετέρου τυχόν αποζημιώσεις βάσει των όρων του συμβολαίου.

Γιατί να συνάψω ένα ασφαλιστήριο D&O;

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρηση ή το φορέα από την ασφάλιση αυτή;

– Παρέχει μία εξαιρετικά σημαντική κάλυψη για τα στελέχη, που τους δίνει τη δυνατότητα να επικεντρωθούν χωρίς περισπασμούς στην ανάπτυξη εργασιών της επιχείρησης.
-Προστατεύει το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρίας, το οποίο αποτελεί αδιαμφισβήτητα αναπόσπαστο κομμάτι της Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά και την ευθύνη για τον καθορισμό, την εφαρμογή και την αποδοτικότητα του πλάνου ανάπτυξης.
– Δημιουργεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την βιωσιμότητα της επιχείρησης σε μία περίοδο που τόσο η κοινωνία των πολιτών όσο και οι ιδιωτικοί φορείς προσανατολίζονται άμεσα στη νομική διεκδίκηση των συμφερόντων τους όταν θεωρούν ότι αυτά θίγονται.

Ποιοι καλύπτονται;

Καλύπτει:
Στελέχη & Εργαζόμενους (Φυσικά Πρόσωπα)
• Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου                                   
• Διευθυντικά Στελέχη
• Υπαλλήλους της Εταιρίας
• Διευθυντές Ανεξάρτητων Οργανισμών
• Κληρονόμους – Νόμιμους Εκπροσώπους

Την Εταιρία (Νομικό Πρόσωπο)
• Την Εταιρία ως σύνολο
• Τις Θυγατρικές της Εταιρίας

Στην Ομάδα της Contract, θα βρείτε τον εξειδικευμένο συνεργάτη για να σχεδιάσετε από κοινού την ασφαλιστική προστασία που έχει ανάγκη η επιχείρηση, ο οργανισμός ή φορέας που σας ενδιαφέρει.

Βρείτε μας στο χάρτη