Ασφάλεια στόλων - επαγγελματικών οχημάτων & Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων

Ασφάλεια στόλων - επαγγελματικών οχημάτων

Eχετε επαγγελματικό όχημα; σας ενδιαφέρει…

  •   Είστε επαγγελματίας και το όχημα σας είναι απαραίτητο εργαλείο για τη δουλειά σας;
  • Έχετε επιχείρηση μεταφορών;
  •  Διατηρείτε ταξιδιωτικό γραφείο;
  • Έχετε επιχείρηση που διαθέτει στόλο οχημάτων;
    Δραστηριοποιείστε με τη χρήση βαρέων οχημάτων;
  •  Έχετε νομική υποχρέωση να διαθέτετε ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για Περιβαλλοντική Ρύπανση;

Ασφάλεια στόλων - επαγγελματικών οχημάτων & Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων

Το όχημα δεν είναι για εσάς απλό μέσο μετακίνησης ή αναψυχής, αλλά εργαλείο.
Η ασφαλιστική συμβουλή που χρειάζεστε, προϋποθέτει γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση.

Εμείς στην Contract, έχοντας τη γνώση και την εμπειρία, διενεργούμε έρευα αγοράς μεταξύ των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών, με γνώμονα τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης, για να σας προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις.