Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η επαγγελματική σας καθημερινότητα μπορεί να είναι γεμάτη απρόοπτα, πόσο μάλλον όταν ασκείτε ένα επάγγελμα που απαιτεί, εκτός από γνώσεις, προσήλωση και ευθύνη.

Όσο καλά και αν κάνετε τη δουλειά σας, θα υπάρξουν στιγμές που θα αντιμετωπίσετε προκλήσεις και λάθη τα οποία ενδέχεται να σας κοστίσουν ακριβά.

Πέραν αυτού, η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με Κοινοτικές Οδηγίες, καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση της επαγγελματικής αστικής ευθύνης διαφόρων επαγγελμάτων.

Πως θα προστατευθείτε από απαιτήσεις τρίτων που ισχυρίζονται πως ζημιώθηκαν από την εργασία σας;

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης 

 • καλύπτει υποχρεώσεις και ευθύνες σας έναντι εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος. Έχετε υποχρέωση να αποκαταστήσετε τη ζημιά που προκαλέσατε σε κάποιον τρίτο στο πλαίσιο άσκησης των επαγγελματικών σας καθηκόντων ή λειτουργίας της επιχείρησής σας.
   
 • αποζημιώνει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων τρίτων εναντίον σας (δηλ. τα ποσά των αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή των εργαζομένων της επιχείρησής σας (υπαλλήλων ή διευθυντικών στελεχών σας) λόγω αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς σας.

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Σας καλύπτει για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτή.

Περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες, για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες, όπως:

 • Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων
 • Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτηρίων – Φροντιστηρίων
 • Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων – Αθλητικών Κέντρων
 • Αστική Ευθύνη Εστιατορίων – Καφετεριών
 • Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων – ΙνστιτούτωνΑισθητικής
 • Αστική Ευθύνη Κινηματογράφων – Θεάτρων
 • Αστική Ευθύνη Εμπορικών Καταστημάτων
 • Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων

Δες εδώ τι καλύπτουν οι Προαιρετικές καλύψεις:

Περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες, για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες, όπως:

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διευθυντών & Στελεχών Επιχειρήσεων (D&O)

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διευθυντών & Στελεχών Επιχειρήσεων (D&O)
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών/Αρχιτεκτόνων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών -Ορκωτών Λογιστών – Λογιστικών Γραφείων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
 • Φαρμακοποιών
 • Εταιριών security
 • Εταιριών Πιστοποίησης

Επίσης μπορείτε να δείτε συμπληρωματικά:

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
Σας καλύπτει για την αστική ευθύνη που έχετε εσείς ως εργοδότης και οι αντιπρόσωποί σας, για εργατικά ατυχήματα, σε υπαλλήλους ή εργάτες, που απασχολούνται στην επιχείρησή σας.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Σας καλύπτει εάν είστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.

Δείτε περισσότερα

Τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Contract, αφού μελετήσουν τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης, θα σας προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις για να διασφαλιστείτε έναντι των ιδιαίτερων κινδύνων της επιχείρησής σας.

Ασφάλιση και ρύπανση περιβάλλοντος

Το ανθρώπινο δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον αναγνωρίστηκε σχετικά πρόσφατα από την επιστήμη και τη Νομοθεσία.

Δείτε περισσότερα