Ανεξάρτητοι συνεργάτες

Δίκτυα πωλήσεων Ανεξάρτητων Συνεργατών

Η Contract, έχοντας επιτύχει ενισχυμένη διαπραγματευτική ικανότητα, λόγω της μακρόχρονης παρουσίας της στην ασφαλιστική αγορά και των κορυφαίων θέσεων που κατέχει στις μεγαλύτερες συνεργασίες της, υποδέχεται στο δίκτυο συνεργατών της επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά επιθυμούν απευθείας συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρίες, δημιουργώντας ανταποδοτικά οφέλη καθώς ενισχύονται και οι δύο πλευρές

Για όσους επιθυμούν απευθείας συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες, παρέχεται η δυνατότητα για:

 • αυτόνομη λειτουργία &
 • ανταποδοτικότερες σχέσεις

Ειδικότερα μέσω αυτής της μορφής συνεργασίας:

 

 • Το ανεξάρτητο πρακτορείο, χωρίς να έχει σχέση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, αποκτά τη δυνατότητα να συμβάλλεται μέσω της εταιρίας και με τις ενέργειες που αυτή αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει για λογαριασμό του, απευθείας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες.
 • Παράλληλα, το πρακτορείο ενισχύει σημαντικά την οικονομική του απόδοση, διαπραγματευόμενο μέσω της σύμβασής του με την Contract μεγαλύτερα ποσοστά προμηθειών από τα συνήθως παρεχόμενα, η οποία του διασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα των οικονομιών κλίμακας.
 • Εξάλλου το πρακτορείο εντάσσεται, με αυτήν τη μορφή συνεργασίας, στο ενεργό δυναμικό της Contract, με αποτέλεσμα να απολαμβάνει σε μεγάλο βαθμό και τα προνόμια των αποκλειστικών συνεργασιών, όπως αναγνωρίσιμη αγοραστική αξία, διαρκή επικοινωνία, ενημερώσεις κ.λπ.

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η μορφή συνεργασίας έναντι άλλης μορφής απευθείας συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες είναι:

 • Μεγιστοποίηση των οικονομιών κλίμακας με την κάλυψη της «ομπρέλας» της Contract, ώστε να αποκτούν και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εξυπηρέτηση, στις αποζημιώσεις, στη διαρκή εκπαίδευση και την υλικοτεχνική υποστήριξη.
 • Βελτίωση του μεγέθους και σημαντική ενίσχυση των προμηθειών.
 • Καλύτερες προοπτικές για το μέλλον – Ολοκληρωμένες προτάσεις για συνεργασία σε διάφορα επίπεδα.
 • Δυνατότητα υποστήριξης της ανάπτυξης πωλήσεων σε άλλους τομείς (ζωής, υγείας, επενδυτικά & συνταξιοδοτικά προγράμματα, κ.λπ.).

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται:

 

 • σε καταξιωμένους επιχειρηματίες ασφαλιστικούς Πράκτορες, οι οποίοι επιλέγουν την αυτόνομη λειτουργία τους μέσα από απευθείας συνεργασίες και τη μεγιστοποίηση των κερδών τους, και
 • σε νέους ασφαλιστικούς Πράκτορες, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την διαπραγματευτική τους ικανότητα και τις ανταποδοτικές απολαβές από την εργασία τους.

3 Μοντέλα Ανάπτυξης Συνεργασίας

Σας ενδιαφέρει

Δίκτυα πωλήσεων Broker Insurance House με τη φιλοσοφία του Agency

Αποκλειστικές Συνεργασίες σ’ ένα μοντέρνο Franchise.

Για όσους επιθυμούν απευθείας συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες: