Διατηρείς παραγωγική μονάδα

Η κυκλοφορία ελαττωματικών προϊόντων που θα μπορούσαν να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί μία πραγματική απειλή για όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα από την παραγωγή ως την κατανάλωση των προϊόντων. Μπορεί να αφορά στον κίνδυνο ακύρωσης συμβάσεων πώλησης, τη μείωση του μεριδίου αγοράς μιας επιχείρησης, μέχρι και τη φήμη του εμπορικού της σήματος.
Η ασφάλιση της Ανάκλησης Προϊόντων προστατεύει τις επιχειρήσεις δίνοντας την ευχέρεια να προχωρήσουν σε ανάκληση των προϊόντων τους γνωρίζοντας ότι όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από το ασφαλιστήριο.

Γνωρίζεις για την ανάκληση προϊόντος;

Απευθύνεται συνήθως σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων στους κλάδους Τροφίμων, Ποτών και Καλλυντικών, αλλά και άλλους πιο εξειδικευμένους κλάδους.
Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι υποθέσεις ανάκλησης προϊόντων που δημοσιεύονται, καθώς και οι σοβαρές νομικές διαμάχες που οδηγούν σε μεγάλες αποζημιώσεις και χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Να προχωρήσω σε ασφάλιση ανάκλησης προϊόντος;
Το ασφαλιστήριο αυτό:

  • προστατεύει την επιχείρηση δίνοντας την ευχέρεια να προχωρήσει σε ανάκληση των προϊόντων, ενδεχομένως ακόμα και πριν γνωστοποιηθεί ευρέως η ακαταλληλότητά τους
  •  παρέχει τη δυνατότητα ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και δυνατότητα κάλυψης της δραστηριότητας της επιχείρησης οπουδήποτε στο εξωτερικό
  •  παρέχεται στους ασφαλισμένους άμεση και σε 24ωρη βάση πρόσβαση σε εξειδικευμένους και παγκόσμιου κύρους συμβούλους διαχείρισης κρίσεων, οι οποίοι είναι σε θέση να συμβάλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης
  •  την ελαχιστοποίηση ζημιών του ασφαλισμένου και την επίδειξη αξιοπιστίας και επαγγελματισμού στους πελάτες και συνεργάτες του
  •  επιδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία της επιχείρησης
  •  προστατεύει το εμπορικό όνομα της Επιχείρησης

Μπορείτε να εμπιστευθείτε το μέλλον της επιχείρησής σας, στον έμπειρο συνεργάτη μας, ο οποίος διαθέτοντας την κατάλληλη εξειδίκευση θα σας καθοδηγήσει στην ολοκληρωμένη ασφαλιστική θωράκιση της επιχείρησής σας.

Η Ομάδα της Contract, βρίσκεται στη διάθεσή σας.