Ασφάλιση Ξενοδοχείων

Ποιους κινδύνους μπορώ να ασφαλίσω;

 

Το ξενοδοχείο σας σαν περιουσιακό στοιχείο

Βασικό στοιχείο ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου τουριστικής μονάδας είναι το σύνολο καλύψεων που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας, προστατεύοντας το κτίριο & τις βελτιώσεις του, βοηθητικά κτίσματα & πισίνες, περιεχόμενο, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και χρήματα ταμείου.

Οι συνήθεις καλύψεις αφορούν σε προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης έναντι ζημιών ενδεικτικά από σεισμό, πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, πλημμύρα, διαρροές νερού, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ή τρομοκρατικές ενέργειες, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, αλλοίωση εμπορευμάτων και επιπλέον:

Τις Ευθύνες σας ως Ξενοδόχου
Λόγω του όγκου επισκεπτών – πελατών, προσωπικού και προμηθευτών ως επιχειρηματίας είστε εκτεθειμένος σε μια σειρά από ευθύνες που πιθανώς να δημιουργήσουν αξιώσεις.

Την Γενική Αστική Ευθύνη σας
Για να καλυφθούν διεκδικήσεις για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης από πελάτες (πισίνες, spa, κομμωτήριο, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), επισκέπτες και τρίτους (π.χ. μετάδοση φωτιάς σε διπλανό κτίριο.)

Την Εργοδοτική Αστική Ευθύνη σας
Για να καλυφθεί η ευθύνη της επιχείρησης έναντι του έμμισθου προσωπικού, σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, για τις πέραν του ΕΦΚΑ υποχρεώσεις και τα απαιτούμενα υψηλά ποσά αποζημίωσης προς την οικογένεια σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού.

Την Αστική Ευθύνη Προϊόντος
Για να καλυφθούν αξιώσεις που θα προκύψουν από τα τρόφιμα, αναψυκτικά κ.λπ. που παρέχονται εντός του ξενοδοχείου (π.χ. τροφική δηλητηρίαση).

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

 

Η Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης
Καλύπτει την προσωπική ευθύνη των διοικητικών στελεχών για λάθη ή παραλείψεις τους που μπορεί να προκαλέσουν απαιτήσεις στο πρόσωπό τους. Οι απαιτήσεις μπορεί να εγερθούν από τον μέτοχο, τις Αρχές, τον ανταγωνισμό, άλλα στελέχη ή το προσωπικό.
Δείτε περισσότερα στο πεδίο…. (σύνδεσμος για το D&O)

Η Περιβαλλοντική Ευθύνη
Καλύπτει την ευθύνη της επιχείρησης σε περίπτωση που προκαλέσει μόλυνση, φωτιά και γενικά καταστροφή ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος τόσο εντός όσο και γύρω από τις εγκαταστάσεις της. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει την ευθύνη αποκατάστασης ή/και δημιουργίας αντισταθμιστικών έργων.
Δείτε περισσότερα στο πεδίο….( σύνδεσμος για την Περιβαλλοντική Ευθύνη)

Η Ευθύνη Διαρροής Προσωπικών Δεδομένων
Η κάλυψη διαδικτυακών κινδύνων είναι μια σύγχρονη “απειλή” πέραν από τους παραδοσιακούς κινδύνους.
Δείτε περισσότερα στο πεδίο…. (σύνδεσμος για το Cyber)

Κάλυψη Απώλειας Κερδών

Ένα ασφαλιστήριο περιουσίας δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αποκαταστήσει τις άμεσες ζημιές που υπέστησαν τα περιουσιακά της στοιχεία από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους, δεν καλύπτει όμως τις έμμεσες ή αποθετικές ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν.

Η κυριότερη αποθετική ζημία, ιδίως στην περίπτωση ενός καταστροφικού γεγονότος ή έστω μιας μεγαλύτερων διαστάσεων ζημιάς, είναι η απώλεια των κερδών της επιχείρησης από την επακόλουθη διακοπή της λειτουργίας της.

Η θωράκιση της κερδοφορίας της επιχείρησής σας επιτυγχάνεται με την ασφάλιση «απώλειας κερδών» (Loss of Profit) ή «διακοπής εργασιών» (Business Interruption), η οποία αποτελεί πολύτιμο σύμμαχό σας για τη βιωσιμότητά της.
Δείτε περισσότερα στο πεδίο…. (σύνδεσμος για το Διακοπή εργασιών)

Στην Contract εργαζόμαστε μεθοδικά, αναζητώντας τα κατάλληλα προγράμματα ασφάλισης για τη δική σας επιχείρηση, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη προστασία, συνδυάζοντας καλύψεις περιουσίας, αστικής & εργοδοτικής ευθύνης και απώλειας κερδών.
Στόχος μας είναι να μπορείτε να αντιμετωπίσετε κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν το ξενοδοχείο σας, είτε πρόκειται για απρόβλεπτες ζημιές, είτε για διεκδικήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν και θα είχαν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα και τη φήμη της επιχείρησής σας, ώστε να αφοσιωθείτε απερίσκεπτα στην ανάπτυξη των εργασιών σας.

Βρείτε στην Ομάδα μας τον εξειδικευμένο συνεργάτη σας, ο οποίος θα σας παρέχει την κατάλληλη συμβουλή που έχετε ανάγκη για να θωρακίσετε την επιχείρησή σας.

Βρείτε μας στο χάρτη