Αγροτικές ασφαλίσεις

Η δραστηριοποίηση στον πρωτογενή τομέα είναι πρωταρχικής σημασίας για τα ελληνικά δεδομένα και πολλά υποσχόμενη,έτσι ένα από τα πιο καλά «διαβατήρια» της ελληνικής
οικονομίας στις διεθνείς αγορές.

Ως επαγγελματίας που ασχολείσαι με τις αγροτικές καλλιέργειες ή την κτηνοτροφία έρχεσαι αντιμέτωπος με κινδύνους τόσο ανθρωπογενείς όσο και φυσικούς, που μπορούν να απειλήσουν τη βιωσιμότητα της μονάδας σου.
Την ίδια στιγμή, τα αγροτικά προϊόντα είναι στο σύνολό τους ευάλωτα σε καιρικά φαινόμενα και κινδύνους φυσικών καταστροφών, άρα οι
αγροτικές επιχειρήσεις, οι παραγωγοί και οι διανομείς τους έχουν πολλούς και ισχυρούς λόγους να ασφαλίσουν τις εκμεταλλεύσεις και τις δραστηριότητές τους έναντι των κινδύνων
αυτών.

Η έκταση της ζημιάς που μπορεί να υποστείς κυμαίνεται από μία μικρή απώλεια κερδών μέχρι και ολική καταστροφή του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου σου.

Είσαι Αγρότης ή Κτηνοτρόφος;

ΟΙ κίνδυνοι που τον απειλούν παραμένουν υψηλοί και μάλιστα τον καθιστούν ευάλωτο σε
φυσικά και καιρικά φαινόμενα μεγάλης έντασης και έκτασης, καθώς και στις παρενέργειές
τους. Οι εν λόγω κίνδυνοι (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις και
παγετός,κ.α καθίστανται ολοένα και πιο ορατοί και συχνά επαναλαμβανόμενοι, αφού η
κλιματική αλλαγή τους επιτείνει και καθιστά τις επιπτώσεις τους ανυπολόγιστες.
Επομένως, οι Ασφαλίσεις κατά κινδύνων που απειλούν την Αγροτική παραγωγή και ευρύτερα την
παραγωγή του πρωτογενούς τομέως, αποτελούν πια μεγάλη αναγκαιότητα.

Ξέρεις ότι μπορείς να ασφαλίσεις την παραγωγή σου ή/και το ζωικό σου κεφάλαιο;

Υπάρχει τρόπος να προστατευθείς από τον περιορισμό ή την ολοσχερή καταστροφή της αναμενόμενης σοδειάς λόγω καιρικών συνθηκών, πλημμύρας ή φωτιάς.

Οι κίνδυνοι στην παραγωγή ή την απόδοση από διάφορες αιτίες μπορούν να καλυφθούν μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία αποζημιώνουν άμεσα σε περίπτωση ζημιάς και σου παρέχουν την ασφάλεια που χρειάζεσαι.

Τι ασφαλίζεται;

 • το ζωικό κεφάλαιο για την περίπτωση θανάτου των ζώων από ασθένεια ή ατύχημα. Αποζημιώνεσαι με το κεφάλαιο για να αγοράσεις ξανά ζώα που αποτελούν και τις παραγωγικές σου μονάδες, καθώς και την παραγωγή που θα προέκυπτε από τα ζώα που χάθηκαν,
• η φυτική παραγωγή από καιρικές συνθήκες (χαλάζι, πλημμύρα, χιόνι, καύσωνα), πυρκαγιά, σεισμό, κατολίσθηση και άγρια ζώα,
• τα θερμοκήπια, ο εξοπλισμός (λόγου χάρη συστήματα θέρμανσης, ψύξης, άρδευσης) και η καλλιέργεια από φυσικά φαινόμενα, φωτιά και μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας,
• τα αγροτικά μηχανήματα (από κακόβουλες ενέργειες, φυσικά φαινόμενα, φωτιά, ανθρώπινο λάθος, κλοπή κ.α.),


Η ύπαρξη ενός συμβολαίου ασφάλισης αποτελεί σημαντική παράμετρο στη διαχείριση του ρίσκου στην μονάδα σου και σε συγκερασμό με την ορθή διοίκηση των πόρων, σε οδηγεί στην υγιή ανάπτυξη της επιχείρησής σου.


Σημειώνουμε ότι για όσες από τις ανωτέρω περιπτώσεις εμπίπτουν σε υποχρεωτική ασφάλιση από δημόσιους φορείς (ΕΛΓΑ) και αποζημιώνονται από αυτούς, η αποζημίωση από την Ασφαλιστική Εταιρία, καλύπτει το ποσό της απαλλαγής του αρμόδιου φορέα, οπότε η επιχείρηση καλύπτεται σχεδόν στο σύνολο της ζημιάς, αφαιρουμένης μίας ελάχιστης απαλλαγής.

Ποιους αφορούν οι αγροτικές ασφαλίσεις;

 • Μεμονωμένους Αγρότες / παραγωγούς
• Ομάδες Παραγωγών
• Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
• Μονάδες Εκτροφής Ζώων
• Εταιρίες Συμβολαιακής Γεωργίας

Αν επιθυμείς τη μέγιστη εξασφάλιση για την παραγωγή σου, έχοντας σιγουριά για το αύριο, η λύση για εσένα μπροστά σε πιθανούς κινδύνους, είναι η αγροτική ασφάλιση. 

Η ομάδα της Contract μελετά τις ανάγκες της επιχείρησής σου και σου προτείνει την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη λύση, τόσο από την άποψη του κόστους, όσο και από την άποψη της πληρότητας καλύψεων.