Ομαδικές Ασφαλίσεις

Ανθρώπινοι πόροι ή εργατικό δυναμικό;

Όπως κι αν χαρακτηριστούν, είναι οι άνθρωποι που συντελούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Όσο πιο ομοιογενή ομάδα διαθέτει μία επιχείρηση, όσο πιο «δεμένη» και στρατευμένη στο στόχο της, όσο πιο πειθαρχημένη αλλά παράλληλα και ικανοποιημένη, τόσο πιο κοντά βρίσκεται στην επιτυχία.

Στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία οι ομαδικές ασφαλίσεις αναδεικνύονται σε εργαλείο παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις και σημαντική παροχή για τους εργαζομένους.

Πόσο συμφέρουν τον επιχειρηματία; Πόσο ωφελούν τον εργαζόμενο;

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακόμα και σε περιόδους οικονομικών κρίσεων οι εταιρίες επιχειρούν να διατηρήσουν τα ομαδικά τους συμβόλαια, καθώς ενισχύουν σε σημαντικό βαθμό την σχέση τους με το προσωπικό και παρέχουν αμφίπλευρα οφέλη.

Η επιχείρηση έχει υποχρέωση ή συμφέρον να διατηρεί ικανοποιημένους εργαζόμενους;

Το οφείλει στους εργαζόμενους που μοχθούν για τα συμφέροντά της, στις οικογένειές τους που θυσιάζουν στιγμές στο βωμό της καριέρας και της ανάπτυξης, απέναντι στην κοινωνία ως εταιρική ευθύνη, αλλά και στην ίδια την επιχείρηση, διότι ενισχύει τους δεσμούς πιστότητας της επιχείρησης και των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτή, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι που δαπανήθηκαν ως επένδυση σε κάθε εργαζόμενο θα αποδώσουν καρπούς, αυξάνοντας παράλληλα με την εμπιστοσύνη τους προς τη διοίκηση και την παραγωγικότητά τους.


Ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να δώσει επίσης κίνητρα παραμονής στην εργασία στελεχών που χρειάζεται η επιχείρηση και να προσελκύσει αξιόλογο δυναμικό, καθώς αποτελεί στοιχείο της κουλτούρας της επιχείρησης προς τους εργαζόμενους.

Αφετέρου, η δαπάνη των ομαδικών συμβολαίων θεωρείται επιχειρηματική δαπάνη και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. Αποτελεί λοιπόν μία παροχή του εργοδότη στον εργαζόμενο, απολαμβάνοντας φορολογικά κίνητρα που μειώνουν το κόστος για την επιχείρηση.

Πώς τα ομαδικά προγράμματα συμβάλλουν στην ευημερία των εργαζομένων

Ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πέρα από την αίσθηση της υποστήριξης και μέριμνας από την εργοδοσία, παρέχει στον εργαζόμενο ουσιαστικά οφέλη, όπως καλύτερη περίθαλψη υγείας, ενίσχυση της σύνταξής του ή της προστασίας της οικογένειάς του.

– Υγεία: Η αυξανόμενη ιδιωτική δαπάνη στην υγεία και η υπέρμετρη επιβάρυνση του δημόσιου συστήματος, αποτρέπει συχνά τη σωστή αντιμετώπιση χρόνιων ή έκτακτων προβλημάτων υγείας. Βάσει των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι Έλληνες πληρώνουν παραπάνω από το 1/3 των συνολικών δαπανών υγείας από τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Τα ομαδικά προγράμματα υγείας παρέχουν στον εργαζόμενο πρόσβαση σε παροχές υγείας, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει άμεσα και στον ιδιωτικό τομέα ενδεχόμενα ζητήματα υγείας, όταν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υφίστανται αναμονές και σε πολλές περιπτώσεις ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και υλικοτεχνικά μέσα.

Σύνταξη: Η μειούμενη συνεχώς κοινωνική μέριμνα και ο περιορισμός των συνταξιοδοτικών αποδοχών δημιουργεί εκ των πραγμάτων την ανάγκη οι εργαζόμενοι να ενισχύσουν τις απολαβές που θα έχουν κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης. Στα ομαδικά συμβόλαια υπάρχουν αποταμιευτικές λύσεις για τους εργαζόμενους που μπορούν να τους αποφέρουν σημαντικά ποσά κατά την αποχώρησή τους από την εταιρία ή τη συνταξιοδότησή τους.


Ζωή: Η προστασία της οικογένειας από την απώλεια ζωής ή την απώλεια της ικανότητας για εργασία, επιτυγχάνεται αποτελεσματικά μέσα από τις ασφαλίσεις ζωής και στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

Η πολυετής εμπειρία της Contract στην ομαδική ασφάλιση αποτυπώνεται στη μακροχρόνια σχέση με τις ασφαλιζόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους. Κάθε ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης είναι μία εξατομικευμένη λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Αν είστε ο επιχειρηματίας που κάνει τη διαφορά, επικοινωνήστε μαζί μας για μία δωρεάν μελέτη ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων σας.