Ενημέρωση Επενδυτών

contract_financial
CONTRACT 02.10.2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONTRACT A.E.

contract_financial
CONTRACT 29.09.2023

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

contract_financial
CONTRACT 11.09.2023

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

contract_financial
CONTRACT 28.04.2023

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2022 - 31/12/2022

contract_financial
CONTRACT 10.03.2023

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

contract_financial
CONTRACT 31.01.2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ CONTRACT A.E. ΤΗΝ 31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

contract_financial
CONTRACT 24.12.2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONTRACT A.E.

contract_financial
CONTRACT 19.12.2022

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ

contract_financial
CONTRACT 08.12.2022

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

contract_financial
CONTRACT 24.10.2022

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ)

contract_financial
CONTRACT 18.10.2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CONTRACT AE

contract_financial
CONTRACT 30.06.2022

ΈΚΘΕΣΗ CONTRACT AE ΔΠΧΑ 30.06.2022

contract_financial
CONTRACT 26.09.2022​

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CONTRACT A.E.»

contract_financial
CONTRACT 30.06.2021​

ΈΚΘΕΣΗ CONTRACT AE ΔΠΧΑ 30.06.2021

contract_financial
CONTRACT 2021​

ΈΚΘΕΣΗ CONTRACT AE ΔΠΧΑ 31.12.2021

contract_financial
CONTRACT 2019

ΈΚΘΕΣΗ CONTRACT AE ΔΠΧΑ 2019

contract_financial
CONTRACT 2020​

ΈΚΘΕΣΗ CONTRACT AE ΔΠΧΑ 2020

Σας παραθέτουμε τα link της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου όπου παρέχονται στοιχεία για την εταιρεία και την μετοχή.

(σε κάποια από αυτά θα πρέπει να αναζητήσετε στην εταιρεία στο αναπτυσσόμενο μενού – scroll down menu)