Ομαδικό Προσωπικό Ατύχημα

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο κάθε επιχείρησης. Η ανάπτυξη και διατήρηση στοιχείων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά του, αποτελούν κομβικής σημασίας ζήτημα, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων, στο επίπεδο μιας ολοκληρωμένης επιχειρησιακής στρατηγικής.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ομαδικού προσωπικού ατυχήματος καλύπτει τα ατυχήματα που τυχόν συμβούν στον ιδιοκτήτη ή στο υπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησης, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Η δημιουργία ενός αξιόπιστου ασφαλιστηρίου ομαδικής ασφάλισης, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά στην κοινωνική ασφάλιση, συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη μιας δέσμης συγκριτικών πλεονεκτημάτων και συμβάλλει:

Ομαδικό Προσωπικό Ατύχημα

  • Στην αύξηση της ατομικής και συλλογικής παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων.
  • Στην προσέλκυση υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού.
  • Στην ενδυνάμωση της εταιρικής κοινωνικής συνείδησης.
  • Στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και προσωπικού.
  • Στην καλλιέργεια της αίσθησης της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την επιχείρηση και την τόνωση της αφοσίωσής τους στους επιχειρηματικούς της στόχους.
  • Στην προστασία της προσωπικής υγείας του εργαζόμενου.
  • Στην ενίσχυση του επαγγελματικού κύρους της επιχείρησης.

Μπορείτε να εμπιστευθείτε την ασφάλεια του προσωπικού της επιχείρησής σας στον έμπειρο συνεργάτη μας, ο οποίος διαθέτοντας την κατάλληλη εξειδίκευση, θα σας καθοδηγήσει στη σωστή ασφάλισή του.
Η Ομάδα της Contract, βρίσκεται στη διάθεσή σας.