Ασφάλιση Μεταφορών & Ευθύνης Μεταφορέα/Διαμεταφορέα

Η ασφάλιση μεταφορών παίζει σημαντικό ρόλο στο εμπόριο, καθώς παρέχει προστασία από ζημιές και απώλειες κατά την μεταφορά εμπορευμάτων, επιτρέποντας στους συναλλασσόμενους να αναλαμβάνουν μεγαλύτερους εμπορικούς κινδύνους επεκτείνοντας τις δραστηριότητες τους.

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί αποτελεσματικά στο σύνολό της η επιχείρησή σας.

Πιο συγκεκριμένα, το είδος των μεταφορικών μέσων, η στοιβασία, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι φορτώσεις/εκφορτώσεις και το είδος του φορτίου αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για την ασφαλή ολοκλήρωση κάθε μεταφοράς. Είναι σημαντικό να έχετε προνοήσει για την προστασία σας από αστάθμητους παράγοντες που παρουσιάζονται πολύ συχνά.

Πέραν αυτού, με βάση το νόμο υπ’ αριθ. 3887 του Σεπτεμβρίου 2010, που εφαρμόστηκε από τον Δεκέμβριο του 2010, η ασφάλιση των μεταφορών εμπορευμάτων εσωτερικού είναι υποχρεωτική. Εξασφαλίστε τα διακινούμενα εμπορεύματά σας, με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο.
Τί καλύπτεται;
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, ο κλάδος είναι διεθνοποιημένος και διέπεται από διεθνείς ρήτρες ασφάλισης. Οι τρεις βασικές ρήτρες ασφάλισης είναι οι «Α», «Β» και «C» του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου Institute Cargo Clauses, οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα στις περισσότερες χώρες και συνοδεύονται από τις ρήτρες πολέμου Institute War Clause και απεργιών Institute Strike Clause, αλλά και δεκάδες εξειδικευμένες ρήτρες που σχετίζονται με το είδος των εμπορευμάτων.
  • Institute Cargo Clauses «A» Κάλυψη με Ρήτρα Α (κατά παντός κινδύνου): Καλύπτει όλους τους κινδύνους ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με εξαίρεση γεγονότα και πάγιες εξαιρέσεις, όπως ενδεικτικά, η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, η μόλυνση από ραδιενεργά υλικά κ.λπ.
  • Institute Cargo Clauses «C» Κάλυψη με Ρήτρα C (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους): Καλύπτει βασικούς κινδύνους, δηλαδή ο πελάτης θα αποζημιωθεί εάν και εφ’ όσον συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με γεγονότα, όπως ενδεικτικά: Α) Σε Χερσαίες Μεταφορές: Πυρκαγιά, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή από τη πορεία (εκτροχιασμό ή εκτροπή από το οδόστρωμα) κ.ά. σχετικούς κινδύνους ατυχήματος (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια της υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων) Β) Σε Θαλάσσιες Μεταφορές: Πυρκαγιά, προσάραξη, βύθιση, σύγκρουση, συμμετοχή σε γενική αβαρία κ.ά. σχετικούς κινδύνους που προέρχονται ατυχήματος (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια της υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων).
  • Institute Cargo Clauses «Β» Κάλυψη με Ρήτρα Β (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους): Καλύπτει βασικούς κινδύνους, όπως η ρήτρα C, αλλά έχει πιο διευρυμένη κάλυψη χωρίς όμως να προσεγγίζει τα δεδομένα της Ρήτρας Α.
CMR
Με την ασφάλεια φορτίου CMR ασφαλίζονται κάθε είδους αγαθά και εμπορεύματα (τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και τα έτοιμα εμπορεύματα), τα οποία διακινούνται από και προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συνθήκης επί Συμβάσεων Διεθνούς Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων (CMR). Αναντίρρητα, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για αυτόν που επιθυμεί να εισάγει, εξάγει και γενικά να διακινήσει εμπορεύματα.
ALL RISK (Κατά Παντός Κινδύνου)
Με την ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου (ALL RISK) διασφαλίζεται η κάλυψη των εμπορευμάτων από όλους τους κινδύνους ζημιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, στο ύψος της αξίας του εμπορεύματος.
Η ασφάλεια CMR σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ασφάλιση Μεταφοράς ALL RISK.
Τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Contract, αφού μελετήσουν τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης, θα σας προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις για να διασφαλιστείτε έναντι των ιδιαίτερων κινδύνων της επιχείρησής σας.